Skapa säkra loginskyddade webbsidor

Web|Login

Skapa loginskyddade delar av webbplatsen eller där ni kan visa  speciellt innehåll för kunder, medlemmar eller anställda.
 
Tillsammans med modulen CRM|Contacts är det enkelt att lägga upp kontakter/användare med unika inloggningsuppgifter och styra vilka skyddade avdelningar de ska ha tillgång till. 

Standard

 • Skydda valda delar av webbplatsen
  Välj att endast inloggade besökare skall få tillgång till skyddade delar av webbplatsen från webbsideavdelningar ner till enskilda objekt på en specifik webbsidan.

 • Obegränsat antal loginavdelningar
  Skapa obegränsat antal loginavdelningar för att ge olika inloggade besökare tillgång till olika delar av skyddat material.

 • Login vid direktlänkning
  För att komma åt skyddat innehåll räcker det inte med att bara känna till länken till en webbsidan, utan besökaren måste alltid ange sina inloggningsuppgifter först.

 • Unika inloggningsuppgifter
  För att visa information som är unik för varje användare (till exempel kontaktinformation, orderhistorik mm) behövs unik inloggning vilket enkelt hanteras med kontakter i modulen CRM|Contacts.

 • Möjlighet till loginstatistik
  Med modulen Web|Statistics Professional kan man få statistik över hur varje enskild kontakt loggat in på webbplatsen.