Skapa jämförelsetabeller

Product|Specifications

Med modulen Product|Specifications kan du smidigt hantera specifikationer för dina produkter och även ge besökaren möjlighet att jämföra produkterna på ett enkelt sätt. Besökaren kan sedan välja vilka produkter som ska jämföras och visas i en tabell.

Standard

  • Hantera produktspecifikationer
    Definiera specifikationer för olika produkter och produktgrupper.

  • Jämförelsetabell
    Låt besökaren välja produkter som sedan visas i en jämförelsetabell. 

  • Importfunktion
    Importera data från Excel eller andra databaser över specifikationer.