Smidig hantering av konfigurerbara produkter

Product|Configurator

Erbjud kunderna på webbplatsen att enkelt köpa konfigurerade produkter. Modulen hanterar produkter som kräver val eller har möjliga tillval, till exempel olika klädslar.

Standard

  • Skapa obligatoriska val
    Obligatoriska val kan t ex för en stol vara klädsel i olika färger; tyg till ett pris och skinn till annat pris, samt möjlighet att välja ben i trä eller metall.

  • Skapa tillval
    Lägg till grupper av tillval för produkten. T ex för en stol kan man välja till armstöd och/eller hjul.

  • Genererade artikelnummer
    Det är möjligt att specificera hur den konfigurerade produktens artikelnummer ska genereras utifrån de val/tillval man gjort.