Kort- och direktbetalning via DIBS

Payment|DIBS

Erbjud dina kunder att betala via kreditkort och direktbetalning med integration mot DIBS betalningslösning.
 
Läs mer om DIBS tjänster på www.dibs.se

Standard

  • Kort och direktbetalning via DIBS
    Hantering av betalning med kort eller direktbetalning via transaktionsleverantören DIBS. Betalning kan ske antingen via DIBS betalfönster eller integreras som ett betalformulär på den egna webbplatsen (kräver eget SSL-certifikat).

  • Direkt inloggning till DIBS betalväxel-administration
    Logga in till transaktionsleverantörens egna administrationsgränssnitt via SiteDirect.

  • Effektiv hantering av betalningar
    Betalningar dras automatiskt från kundens kort/konto när leveransen genomförs i modulen E-Shop|Order, utan att behöva gå via betalningstransaktörens egna administrationsgränssnitt.