Fredrik Jahr:
- Människans natur och beteende är spännande!

Fredrik Jahr är projektledare på SiteDirect. Det innebär att han planerar och ser till att både stora och små kundprojekt blir genomförda. Läs intervjun där du får lära känna Fredrik lite mer.

» Läs mer