Ny webbplats för Smartsourcing.se

Smartsourcing jobbar med automatisering av IT-processer och självbetjäningstjänster via en beställningsportal. Den nya webbplatsen använder SiteDirect GO Web.

Smartsourcings lösningar hanterar till exempel konton, behörigheter, applikationer, datorer, tillbehör och andra IT-resurser som verksamhetssystem, Sharepointsiter, filbehörigheter och distributionslistor.