Tips: Tillväxtverket ger stöd till digitalisering

Möjlighet att söka hjälp med finansiering av bland annat e-handelslösningar.

Tillväxtverkets checkar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens i företaget, för köp av tjänst eller projektanställning, till exempel:

  • e-handelslösningar
  • ta fram en digital strategi
  • ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
  • förbättra och effektivisera digitala processer och system
  • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
  • utveckling av kundrelationer
  • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter
  • Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Affärsutvecklingscheckar finns i alla regioner utom Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.