SiteDirect har uppnått AAA

AAA är Sveriges mest välkända kreditratingsystem som gör att företag enkelt kan visa sin kreditvärdighet. För att uppnå kriterierna krävs bland annat sunda finanser och nyckeltal som ligger väsentligt över branschens genomsnitt.

Vi på SiteDirect är glada att vi även i år har uppnått högsta kreditvärdighet - AAA.

 

» Här kan du läsa mer om AAA.

» Läs mer om SiteDirects utmärkelser