Besök från riksdagen

Måndagen den 28 oktober hade vi besök av riksdagsledamot Katarina Brännström som ville veta mer om vår verksamhet. SiteDirects koncern-VD Mathias Ivarsson tog emot.

Han berättade om SiteDirect-koncernens tillkomst och tillväxt och gav lite förhandsinfo om ett kommande spännande projekt.