Connector MYnewsdesk:

Synka nyheter från Mynewsdesk till webbplatsen

Connector Mynewsdesk synkar automatiskt pressmeddelanden och nyheter från Mynewsdesk till SiteDirect-systemet. Nyheterna kan publiceras automatiskt till din webbplats som enskilda nyheter i linje med webbplatsens design. Du väljer själv hur ofta nyheterna ska synkas över.

Vi utvecklar hela tiden våra connectorer. Kontakta oss för den senaste informationen om möjligheterna i Connector Mynewsdesk.
Connector Mynewsdesk synkar nyheter till din webbplats i SiteDirect-plattformen
Med Connector Mynewsdesk kan du synka pressmeddelanden och nyheter till webbplatsen.
Hur
Färdigpaketerad synkning av nyheter från Mynewsdesk till SiteDirect.

Vad
Connector Mynewsdesk innehåller:
  • Synkning av text och bild från Mynewsdesk pressmeddelanden och nyheter.
  • Möjlighet att själv välja hur ofta och vilken nyhetsinformation som ska uppdateras på webbplatsen.
  • Möjlighet att anpassa designen av nyheterna.
Varför
  • Nyheter uppdateras automatiskt
  • Information behöver bara läggas in på ett ställe.

Combined Excellence:

Hela koncernens pressmeddelanden på webbplatsen

Combined Excellence är en koncern med flera bolag. För att hantera nyheter från de olika bolagen som ingår i koncernen så effektivt som möjligt har Combined Excellence ett gemensamt nyhetsrum på Mynewsdesk. Dessa nyheter visas också direkt på webbplatsen via Connector Mynewsdesk. 

När en nyhet läggs ut på Mynewsdesk synkas informationen automatiskt till webbplatsen där både text och bild publiceras med design som följer Combined Excellence grafiska profil. 

» combinedexcellence.se
Combined Excellence använder Connector Mynewsdesk
Boka demo! Vill du titta närmare på SiteDirect? Fyll i formuläret!
Boka demo!
Vill du titta närmare på SiteDirect? Fyll i formuläret!
 
 
 
 

Läs mer