SiteDirect använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Klicka på OK för att godkänna. Läs mer i vår integritetspolicy.
OK
Start | Kontakt | Om oss | Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmänt
Det är viktigt för SiteDirect att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna policy beskriver hur vi på SiteDirect (SiteDirect Professional Web Solutions AB, org. nr 556524-0487) behandlar dina personuppgifter (självklart enligt gällande lagstiftning) och vilken information vi hanterar, varför vi samlar in den och vad vi gör (och inte gör!) med den. Den beskriver också dina rättigheter.
 
Informationssäkerhet
Vi arbetar ständigt för att skydda SiteDirect och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi har. Det gäller både personuppgifter och annan information. Det innebär bland annat att:
 • Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.
 • Vi granskar hela tiden våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data för att skydda den mot obehörig åtkomst.
 • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda och (system)leverantörer som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss.
 Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@kodmyran.se. Nu kör vi! 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

SiteDirect behandlar följande personuppgifter:
 • Uppgifter om dig som du direkt eller indirekt har delat med oss på olika sätt, till exempel på en mässa, när du registrerar dina kontaktuppgifter genom att fylla i ett formulär på vår webbplats eller kontaktar oss i andra kanaler, t ex chatt, telefon eller vid demobokning.
 • Kontaktuppgifter som vi samlar in för prospektering och marknadsbearbetning.
 • Är du kund hos oss har vi ett avtal som innehåller personuppgifter och vi kan även samla in uppgifter under tiden du är kund hos oss (t ex nya kontaktpersoner på ditt företag).
 • Information vi samlar in när du besöker vår webbplats:
  • Vi samlar in besöksstatistik på sitedirect.se med hjälp av Google Analytics och vi visar annonser via så kallad retargeting (se avsnittet Om cookies). Det här innebär bland annat att information om hur du använder vår webbplats kan sparas på Googles servrar, bland annat information om den specifika enheten som används (till exempel IP-adress, maskinvarumodell och operativsystemets version).
    

Hur använder vi den information vi samlar in?

Informationen som vi samlar in används för att hålla kontakt med dig, oavsett om du är kund eller någon vi gärna vill ha som kund (marknadsbearbetning). Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, kunna erbjuda dig rätt tjänster och informera om exempelvis kommande förändringar eller förbättringar av våra produkter och tjänster. Det kan också vara juridiska skäl vi hanterar personuppgifter, till exempel för att kunna följa gällande lagstiftning som bokföringslagen.
 
Vi använder också informationen för att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya och för att skydda både SiteDirect och dig som användare.
 
Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies eller annan teknik används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Vi gör det också för att mäta trafik, för att följa hur besökare använder webbplatsen och även för exponering och analys av olika marknadsföringsinsatser. 
 
SiteDirect behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder:
SiteDirect behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.
Vad är berättigat intresse?
Den lagliga grunden berättigat intresse innebär att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Det kan vara att erbjuda våra produkter och tjänster eller att följa upp en kontakt. Ett annat intresse kan vara att skapa tjänster och produkter som är relevanta och användarvänliga. Vi vill ge dig service i form av relevant kommunikation och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden berättigat intresse görs alltid en avvägning mellan intresset av SiteDirects behandling och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Hur länge sparar vi informationen?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge vi behöver för att kunna utföra våra avtalsmässiga eller andra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och gör vad vi kan för att hålla alla personuppgifter aktuella.
 
Dina rättigheter
Enligt gällande. Dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter:
 • Rätt att få tillgång till din data(registerutdrag). Du kan begära en kopia av registrerade personuppgifter för att kunna verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv rättad.
 • Rätt att bli raderad (bortglömd). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den samlades in för. Om det finns en lagstiftad skyldighet att spara informationen har du dock inte rätt att kräva att den raderas.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format för att kunna återanvända dem i ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv har lämnat till oss. Det är endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har rätt att avstå från direktmarknadsföring och att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på berättigat intresse (intresseavvägning).
   

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar självklart inte personuppgifter med vem som helst och vi säljer aldrig dina uppgifter till någon. I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. I så fall sker det på ett säkert sätt och så att din integritet bevaras. Detta är kategorier som vi kan komma att dela dina uppgifter med:
 • Samarbetspartners – Vi erbjuder kompletterande produkter och tjänster via samarbetspartners (Partners och ekosystem) och detta kan innebära att vi för över personuppgifter till dem.
 • Systemleverantörer – Vi använder externa system för till exempel CRM och ärendehantering.
   

Var behandlar vi dina personuppgifter?

SiteDirect och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar huvudsakligen dina personuppgifter inom EU/EEs. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES ser vi till att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till de regler som gäller för säkerhet och skydd inom EU/EEs.
 
Om cookies
En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.
 
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator, cookien har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den.
 
Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och saknar utgångsdatum. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner alltid när du stänger din webbläsare.

En tredjepartscookie är en cookie som placeras på din enhet för vår räkning av någon annan än oss. Detta förekommer när vi har leverantörer som utför tjänster åt oss, som t.ex. vissa analystjänster eller tjänster som låter dig dela våra sidor i sociala medier.
 
SiteDirect.se använder cookies. Det gör vi för att mäta trafik, för att följa hur besökare använder webbplatsen och även till exponering och analys av olika marknadsföringsinsatser. Om du inte accepterar cookies kanske inte webbplatsen fungerar som det är tänkt. Det går att göra inställningar på sin dator för att förhindra automatisk lagring av cookies.
 

Har du frågor?

Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter när det gäller hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Använd i så fall gärna mejladressen info@kodmyran.se så återkommer vi till dig så snart vi kan.
 
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är SiteDirect Professional Web Solutions AB, org. nr 556524-0487.
Postadress: C/o Kodmyran AB, Honnörsgatan 4, 35236 Växjö.
Tel: 060 - 620 10 30.
E-post: info@kodmyran.se
 
Dataskyddsinspektionen
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter i Sverige:
Tel: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webb:  www.datainspektionen.se

Denna policy är uppdaterad 2020-04-17