Koppla webbplatsen till affärssystemet via Sharespine

Integrator|Sharespine

Underlätta det dagliga arbetet genom att koppla webbplatsen till ditt affärssystem (Visma Administration, Fortnox eller Mamut One) via Sharespine. Med funktioner som automatisk synkronisering av order- och kunddata samt administration av både nya och befintliga artiklar är Integrator|Sharespine ett bra hjälpmedel som gör det dagliga arbetet mer effektivt. Du får mindre manuellt arbete och slipper dubbelarbete.
 
Modulen kräver att du har Sharespine som du kan läsa mer om på www.sharespine.com

Standard

 • Överföring av nya ordrar från webbshopen till affärssystemet
  Varje ny order som lagts i webbshopen förs vid synkronisering över från webbsystemet till affärssystemet..

 • Överföring av nya kunder mellan webbshopen och affärssystemet
  Kunder som inte handlat tidigare läggs automatiskt upp som nya kunder när man synkroniserar affärssystemet och webbshopen.

 • Inmatning av ny artikelinformation
  När webbplatsen synkroniseras med affärssystemet kan man automatiskt låta föra över nya artiklar.

 • Uppdatering av artikelinformation
  Möjlighet att vid synkronisering mot affärssystemet automatiskt uppdatera produktdatabasen med ny artikelinformation.

 • Användarinställningar
  I användarinställningarna anges när och hur ofta de automatiska uppdateringarna ska ske eller om man föredrar att sköta informationsöverföringen manuellt.