Ladda upp, lagra och visa filer

File|Manager

Utöka den inbyggda filhanteraren med uppladdning av flera filer samtidigt och med möjlighet att skapa dynamiska fil- och bildgallerier.
 
I modulen File|Managers grundlicens ingår fem användare. Kontakta oss gärna för offert på fler användare. 

Standard

 • Lagra och organisera filer
  Ladda upp, lagra och organisera filer i mappar. Filer (som t.ex. bilder, pdf, eller flash-animationer) kan sedan användas i SiteDirect för publicering på webbplatsen.

 • ZIP-uppladdning
  Smidig uppladdning av flera filer samtidigt eller av hela mappstrukturer av filer via zip. 

 • Intern fritextsök
  Intern sökfunktion i SiteDirects administrationsgränssnitt för att snabbt hitta rätt information.

 • Inaktivera/Aktivera
  Möjlighet att inaktivera eller aktivera specifika filer för visning på webbplatsen.

 • Kopiera och klistra in
  Möjlighet att kopiera och klistra in enstaka eller grupper av filer inom filhanteraren.

 • Ersätta och ladda ned filer
  Ersätt uppladdade filer med nya filer eller ladda ned filer från SiteDirect till den lokala arbetsstationen.

 • Papperskorg
  Papperskorg som gör det möjligt att återhämta filer som tagits bort.

Professional

 • Lista filer på webbplatsen eller skapa bildgallerier
  Skapa dynamiska listor för visning av filer på webbplatsen direkt från filarkivet. Ett exempel är bildgallerier med tumnaglar och förstoringar för visning av stora kvantiteter bilder.

 • Ladda upp filer direkt till filarkivet från webbplatsen
  Skapa filuppladdningsformulär på webbplatsen som sparar filerna direkt i filarkivet. Ange vilka filtyper som får laddas upp och filens maxstorlek. Ange i vilken mapp filerna skall sparas, om mappen skall skapas i samband med uppladdningen eller om filerna skall sparas dynamiskt i en mapp med hjälp av makron.

 • Dynamiska urvalsgrupper
  Skapa dynamiska urval som listar filer från flera olika grupper beroende på urvalsparametrar.

 • Effektivare arbete med tidsstyrning
  Ange start- och slutdatum för publicering av grupper av filer.

 • Säker administration med grupprättigheter
  Ange rättigheter för systemanvändare och inloggade besökare på gruppnivå.