B2C – E-handel till konsument:

När du söker en smart e-handelslösning med hög konverteringsgrad

I över tio år har vi framgångsrikt hjälp branschledande företag med professionella e-handelslösningar. Vår styrka är lång erfarenhet av e-handel och bred teknisk kompetens och egen plattformsutveckling. Vi jobbar med hela kedjan från analys till färdig utveckling och uppföljning av e-handelsprojekt.

SiteDirect eCore är förankrad i praktisk erfarenhet och kunskap från hundratals e-handelsprojekt som riktar sig både till konsumenter och företag. Det ger dig allt du behöver för att skapa framgångsrik e-handel och marknadsföra dina produkter online. Det innebär att ledtiden förkortas och vi kan jobba mer effektivt tillsammans.

» Läs mer om eCore

E-handelstjänster:
» Analys & strategi
» Koncept & design
» Utveckling
» Utbildning & support
» Vidareutveckling

E-handelsplattform:
» SiteDirect - vår egenutvecklade plattform
E-handel till konsument

Om e-handel är en ny försäljningskanal

Att börja med e-handel är så mycket mer än att välja e-handelsplattform. VI hjälper dig att ta fram ett bra beslutsunderlag där vi belyser olika faktorer som bidrar till att din nätbutik blir framgångsrik.

Den nya e-handelslösningen ska stödja processerna i din verksamhet. Du behöver lägga rätt fokus på såväl säljdrivande som effektiviserade flöden. Ofta behövs en integration mellan e-handelsplattformen och ett affärssystem eller andra IT-system.

Vi skräddarsyr en helhetslösning för din e-handel där vi utgår från din affärsstrategi och tar fram de bästa tekniska lösningarna som passar just din verksamhet.

» Kontakta oss

Om du redan driver en nätbutik

Att skapa lönsam e-handel handlar förenklat om att skapa relevant trafik, maximera konverteringsgraden och att hålla nere kostnaderna genom att jobba så effektivt som möjligt. Vi kan analysera din e-handelsverksamhet och visa på förbättringar och strategier för hur du kan utveckla dina affärer.
 
Det är många aspekter att ta hänsyn till. Kanske har du växt ur din e-handelsplattform eller vill söka dig ut på nya marknader? Mobil e-handel växer och ditt nästa steg kan vara att anpassa nätbutiken för surfplattor och mobiler. SEO och marknadsföring är också viktiga bitar i e-handelspusslet som vi kan hjälpa dig att lägga. 

När behovsanalysen och kravspecen är klar levererar vi även design och de tekniska lösningarna du behöver för din e-handel.

» Kontakta oss