SiteDirect utökar portföljen med e-handelsplattformen Magento

Nu utökar e-handelsleverantören SiteDirect sina tjänster med att även leverera e-handelslösningar baserade på plattformen Magento. Samtidigt vidareutvecklar man även den egna SiteDirect-plattformen för att hantera ännu större e-handelswebbplatser.
- Eftersom SiteDirect- och Magento-plattformen är väldigt lika och bygger på samma grundteknologi kändes det naturligt för oss att erbjuda våra kunder båda plattformarna, säger Mikael Häggström, VD för SiteDirect Solutions.

 

Kombination av kompetens och teknik ger framgångsrik e-handel
De bästa e-handelslösningarna får man när man utgår från kundens behov och kombinerar rätt konsulttjänster, plattform och serverdrift till en helhet.
- Med två plattformar i bagaget kan man välja rätt plattform utifrån kundens unika verksamhet och vi kan ta ytterligare ett steg i en internationell expansion och stötta våra kunder på deras väg ut i världen.

 

Parallellt fortsätter SiteDirect att satsa på utvecklingen av den egna SiteDirect-plattformen, framför allt vad gäller prestanda och funktionalitet, för att passa även större verksamheter med stora krav på produkt- och trafikvolymer.
- Version 7 av SiteDirect som kommer att lanseras mot slutet av året innehåller många spännande nyheter och förbättringar, säger Mikael Häggström.

 


Om Magento
Om SiteDirects konsulttjänster

 

Mikael Häggström, VD SiteDirect Solutions, mobil 0703-74 95 03